Còn clip trong nhà vệ sinh, anh em xem trong sources nhé.