Lý Thị Kim Hân Việt Nam cùng các em Thái Lan, Myanmar bị bắt sang Campuchia làm gái chịch livestream.

Có nhiều phần trong sources nhé anh em.