Phòng chat thường sôi động vào lúc 10-11h tối. Hẹn các bạn khung giờ này nhé.