Ở mỗi trang xem video đều có phần report (hình lá cờ). Bạn có thể trực tiếp báo cáo tại đó và nêu lý do tại sao cần gỡ bỏ. Trong trường hợp không nhận được phản hồi, bạn có thể dùng form này để yêu cầu trực tiếp từ BQT.